Ringelmose Skov, som er statsejet, breder sig fra Kalø Gods ned til kysten. En mærket rute fører dig rundt til de fleste seværdigheder i Ringelmose Skov. Skoven er smuk og varieret, både mht. bevoksning og terræn, med mange fortidsminder rundt i skoven.

Fra Kalø Hovedgård i nord til kysten i syd går den lange skovvej kaldet Fægyden. Denne vej er afgrænset af dybe grøfter, tornede hegn og stendiger, så man kunne man drive kreaturer mellem Kalø Hovedgård og græsningen på strandengene, uden at dyrene løb ud i mark og skov.