Kolindsund løber fra Grenaa til Kolind og blev formet under sidste istid, først som en tunneldal, senere som et sund, der forbandt Grenaa med Randers. Endnu senere blev det til en sø. Da behovet for jord til dyrkning blev mere påkrævet, blev Kolindsund afvandet. Området afvandes i dag gennem Nord-, Syd- og Midterkanlen vha. pumper. 
Kanalerne udgør et godt fiskeområde, når det gælder havørreder, gedder, aborrer, skaller og brasen. Husk at købe fiskekort.   Lige nord for Kolind findes et fugletårn med udsigt over de nærliggende enge.

Se dronevideo